Nederlands Deutsch Français English

Kaarsenmaken en zeepmaken

Activiteiten van Gildewerk voor de zorgsector

 • Hans is visueel gehandicapt.
 • Johan zit in een rolstoel.
 • Eva heeft het syndroom van Down.
 • Anita is autistisch.
 • Stefan leeft binnen de muren van een psychiatrisch ziekenhuis.

  Allen werken zij in een Eerlijk Ambacht-atelier binnen een instelling in de zorgsector.

  Is het bijzonder dat ze werken?

  Wij vinden van niet. Ieder mens heeft immers behoefte aan leuk en nuttig werk. Luister naar het enthousiaste verhaal van een activiteitenbegeleider uit een dagverblijf:

  “Het werkt uitstekend. De deelnemers voelen zich sterk betrokken bij hun werkzaamheden. Ze zijn trots op wat ze doen. In vergelijking met het begin hebben de deelnemers een hele ontwikkeling doorgemaakt. Hun persoonlijkheid is gegroeid. Onderling zijn er meer sociale contacten. Probleemgedrag is grotendeels van de baan en hun zelfredzaamheid is sterk vergroot.”


  Activiteiten voor de zorgsector

  Kaarsenmaken en zeepmaken zijn bij uitstek geschikte activiteiten voor instellingen binnen de gezondheidszorg. In kaarsenmakerijen en zeepmakerijen komt het aan op teamwork. Alle deelnemers dragen hun steentje bij. Iedereen proeft de voldoening van ambachtelijk werk en ervaart dat met vrij eenvoudige hande lingen en uit simpele grondstoff en een mooi en goed verkoopbaar product ontstaat. Speciaal voor het succesvol uitvoeren van deze activiteiten binnen de gezondheidszorg ontwikkelde Gildewerk het Eerlijk Ambacht-concept.


  Voorzien in een behoefte

  De basis voor het Eerlijk Ambacht-concept werd ooit gelegd met het opzetten van werkervaringsprojecten door enthousiaste vrijwilligers. Deze projecten boden mensen die geen kans hadden op een baan op de reguliere arbeidsmarkt een werkplek om ervaring op te doen.

  In 1976 werd de eerste gebruiksvriendelijke apparatuur ontwikkeld waarmee op wat grotere schaal kaarsen konden worden gemaakt. In 1984 werd de Stichting Gildehand opgericht om de doelen beter vast te leggen en te borgen. Het doel was - en is nog steeds - te voorzien in de behoeft e aan een zinvolle dagbesteding voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke handicap. Deze groep viel destijds al gauw buiten de boot, omdat ze te 'zwak' werd bevonden voor een sociale werkplaats. De Stichting Gildehand groeide en ontwikkelde zich en breidde het Eerlijk Ambacht-concept uit, waardoor het ambachtelijk kaarsenmaken ook voor deze groep mogelijk werd.

  Naarmate het aantal Eerlijk Ambacht-ateliers groeide, werd het nodig meer professionele krachten in te schakelen. De Stichting Gildehand richtte daarom in 1990 Gildewerk BV op en stelde daarmee de continuiteit van haar dienstverlening veilig. Nu konden winsten bijvoorbeeld worden ingezet voor nieuwe projecten. Andere activiteiten werden toegevoegd, zoals zeepmaken en keramiek decoreren. De oorspronkelijke doelstelling veranderde echter niet.

  Ook nu nog ziet de Stichting Gildehand er bij Gildewerk op toe dat de activiteiten aansluiten bij die oorspronkelijke doelstelling. Zo is het vertrouwde Eerlijk Ambacht-concept voor instellingen in de gezondheidszorg al bijna 30 jaar gewaarborgd!

  Een compleet en sterk concept

  De Eerlijk Ambacht-formule bestaat uit een aantal facetten:

  • De activiteitenbegeleiders van Eerlijk Ambacht-ateliers worden opgeleid en ondersteund door Gildewerk.
  • Voor de deelnemers is het Eerlijk Ambachtatelier de veilige omgeving die zij nodig hebben om hun producten samen te kunnen vervaardigen.
  • Eerlijk Ambacht-producten zijn geheel of grotendeels vervaardigd met de veilige, hoogwaardige grondstoff en en recepten van Gildewerk en voldoen aan hoge kwaliteitseisen.
  • Eerlijk Ambacht is een merk dat alleen instellingen mogen gebruiken om hun producten te verkopen. Het merk is dus exclusief voor instellingen. Voor de klant betekent het merk: kwaliteit. Het merk is daarmee een keurmerk.

  Het merk Eerlijk Ambacht ontleent zijn kracht aan het gegeven dat veel instellingen met deze naam werken. Daarmee profi - teren zij van een gunstige prijs/kwaliteitsverhouding bij de inkoop en goede verkoopmogelijkheden voor hun producten. Dit alles volgens het ‘samen sterk’-principe.

  Uitgebreide ondersteuning

  Essentieel in het Eerlijk Ambacht-concept is de ondersteuning die geboden wordt aan de activiteitenbegeleiders die werkzaam zijn in het atelier. Activiteitenbegeleiders zijn meestal geen ondernemers. De organisatie rond de werkzaamheden op het atelier doen zij meestal naast het eigenlijke werk. Het wordt dan ook als een gemak ervaren alles te kunnen bestellen bij één leverancier, die tevens zorgt voor scholing en als vraagbaak fungeert. Om deze reden levert Gildewerk een zo compleet mogelijk pakket, inclusief alle ondersteuning die daarbij nodig is. Activiteitenbegeleiders kunnen bij Gildewerk terecht voor informatie, advies en hulp. Wie vragen of problemen heeft , kan altijd contact opnemen en wordt altijd verder geholpen. Vanuit onze vestigingen in België, Frankrijk en Nederland, waar wij ook Duitse medewerkers in dienst hebben, staat Gildewerk u te woord in uw eigen taal. Ook verzorgen we documentatiemateriaal, nieuwsbrieven, workshops en trainingen. Om te helpen bij de verkoop van uw producten heeft Gildewerk voor u kostprijsen verkoopprijsberekeningen opgesteld en worden verkoopadviezen en presentatiemateriaal verzorgd. Zo kunnen we u met het Eerlijk Ambacht-concept dus heel veel werk en zorgen uit handen nemen.

  Veilig en verantwoord aan de slag

  Meer dan 1000 instellingen in Europa en daarbuiten werken intussen volgens het Eerlijk Ambacht-concept. Een van de oorzaken van dit succes is dat er hoge eisen aan de kwaliteit worden gesteld. Alleen de beste en veiligste apparatuur, hulpmiddelen en grondstoff en worden geleverd. De grondstoff en en installaties zijn zo veilig dat deelnemers er probleemloos mee aan de slag kunnen. De apparatuur heeft tevens een lage gebruiksdrempel. Hierdoor kan elke deelnemer, van elk niveau, een rol in het proces vervullen. Alle elektrische apparatuur draagt het CE-keurmerk van Gildewerk en is dus gecontroleerd op veiligheid en deugdelijkheid.

  Gezellig en gevarieerd werk

  Werken in een Eerlijk Ambacht-atelier is een gezellige activiteit met talloze mogelijkheden. Eenvoudige, duidelijke en daardoor rustgevende handelingen leiden tot spectaculaire eindproducten. Natuurlijk vergt dit enige oefening, maar de speciale apparatuur en de begeleiding zorgen ervoor dat alles soepel, plezierig en met passende snelheid geschiedt. Creativiteit wordt gevraagd bij het kleuren en decoreren en bij de toepassing van speciale technieken. Deelnemers mogen met recht trots zijn op hun ambacht. Onder hun vaardige handen groeit een mooi, goed verkoopbaar product. En dat schenkt veel voldoening. Een Eerlijk Ambacht-atelier biedt werk aan mensen van elk niveau. Afh ankelijk van de individuele vaardigheden en interesse kan iedereen er een taak krijgen.

  Productie: geen doel, maar middel

  Voor activiteitenbegeleiders is het vervaardigen en verkopen van producten geen doel, maar een middel. Het doel is en blijft mensen een vorm van dagbesteding te bieden die aansluit bij hun behoeft e om samen met collega’s nuttig en creatief werk te doen. Doelen kunnen ook zijn: de ontwikkeling van sociale vaardigheden, versterking van het gevoel van eigenwaarde en het beter leren omgaan met lichamelijke beperkingen.

  De verkoop van producten blijkt de integratie van mensen met een handicap ook te bevorderen. Dankzij de aanwezigheid van een atelier/ verkooppunt stappen familie, vrienden en buurtbewoners gemakkelijker over de drempel van een instelling. Diverse ateliers verzorgen kinderpartijtjes en rondleidingen voor bijvoorbeeld scholieren. Ook deelname aan weekmarkten en braderieën draagt bij aan de integratie.

  Kostendekkend

  Tussen de kostprijs en de verkoopprijs van Eerlijk Ambacht-producten zit een vrij royale marge. Vanwege hun hoge kwaliteit, originele vormen en fraaie kleuren is er veel vraag naar ambachtelijke producten. Ateliers vinden hun klanten onder medewerkers van de instelling en familie en vrienden van de deelnemers én bij horecagelegenheden, bedrijven, verenigingen, cadeauwinkels, de betere bloemenzaken en tuincentra.

  Desondanks is het atelier meestal geen winstbrenger. Het Eerlijk Ambacht-concept moet dan ook vooral worden gezien als een zinvolle activiteit voor mensen die anders niet in staat zijn productieve arbeid te verrichten. Veel alternatieve activiteiten voor deze groep kosten veel geld, terwijl een goed lopend Eerlijk Ambachtatelier de investering in de apparatuur en de ruimte terugverdient en daarna ook vaak een bescheiden winst kan maken (arbeidslonen niet meegerekend). Vanuit die ‘winst’ heeft menige instelling nieuwe activiteiten opgezet; zo zijn er hier en daar cadeauwinkels/ateliers in drukke winkelstraten geopend en die lopen goed. Voor de deelnemers vormt dit perspectief een extra motivatie. De voldoening is groot als hun producten gretig van de hand gaan.

  Wat is er nodig om te beginnen?

  Een voorwaarde voor een Eerlijk Ambachtatelier is dat de ruimte eenvoudig en goed schoon te maken is. Goede verlichting en adequate ventilatie zijn eveneens vereist, voorwaarden die ook gelden voor elke andere werkplek. Speciale afzuiging is binnen de geldende arbo-normen niet noodzakelijk, maar Gildewerk raadt die wel aan. Een Eerlijk Ambacht-atelier in een ruimte waar ook activiteiten plaatsvinden die stof veroorzaken, zoals houtbewerking past niet binnen de normen die Gildewerk hanteert. Vlakke, harde vloerbedekking, zoals linoleum, en goed te reinigen muren zijn belangrijk. Het atelier dient verder niet pal in de zon te staan, dat komt de producten niet ten goede. Royale werktafels zijn zeer nuttig. Een gezellige bezigheid vraagt ook om een knusse ruimte. Het etaleren van de zelf vervaardigde producten kan daar aan bijdragen. Binnen ons assortiment vindt u hulpmiddelen om uw producten aantrekkelijk te etaleren en te presenteren. In het ideale geval is het Eerlijk Ambacht-atelier in een aparte ruimte gevestigd. Maar ook op bescheidener schaal kunt u een praktische werkplek inrichten. We geven graag informatie die geheel op uw eigen situatie is toegesneden.

  Voorlichting en opleiding

  Starters krijgen van Gildewerk uitgebreide voorlichting en begeleiding. Zij krijgen informatie over de apparatuur, de bediening en een veilige werkwijze. Indien gewenst komen daarnaast de organisatie rond de activiteit, de taakverdeling en de werving van klanten aan bod. Starters kunnen de basisbeginselen van kaarsen- en zeepmaken leren tijdens workshops in het hoofdkantoor in Haarlem (Nederland), in onze showroom in Brakel (België) of in onze zelfstandige vestiging in Allex (Drôme, Frankrijk). Wij bieden deze workshops tegen kostprijs aan. Tijdens zo’n dag komt u veel te weten over de grondstoffen, het gebruik van de apparatuur en speciale (decoratie)technieken. Want hoe laagdrempelig de activiteit ook is, het is en blijft een ambacht. Na een workshop zijn de activiteitenbegeleiders voldoende onderlegd om zelfstandig met hun deelnemers aan het werk te gaan. Hebben ze vragen of doen zich problemen voor, dan kunnen ze altijd met Gildewerk bellen. Naast trainingen in de basisbeginselen verzorgen we ook workshops voor ervaren begeleiders, die de fi jne kneepjes van het vak willen leren. Twee keer per jaar stellen onze docenten daarvoor een speciaal workshopprogramma samen. Op afspraak zijn ook workshops op locatie of met het complete team van het atelier mogelijk. Natuurlijk ontbreken in het Gildewerk-trainingspakket ook speciale cursussen voor vakdiploma’s niet.

  Apparatuur en gereedschappen

  De apparatuur en hulpmiddelen voor de Eerlijk Ambacht-ateliers zijn door Gildewerk speciaal ontwikkeld voor een kleinschalige, maar effi ciënte productie. Bij alle producten is zoveel mogelijk rekening gehouden met de mogelijkheden en beperkingen van mensen met een handicap. De apparatuur en gereedschappen zijn solide uitgevoerd, op en top veilig en zeer gebruiksvriendelijk.

  Installatie op maat

  Een uitgebreide zeep- of kaarsenmakerijinstallatie werkt perfect, maar is geen voorwaarde om met deze activiteiten te beginnen. Ook met een ‘kleine’ installatie, en dus lage investering, kunnen instellingen een goede start maken. Zelfs voor een minimaal budget heeft Gildewerk een oplossing. De apparatuur is verkrijgbaar in diverse uitvoeringen. Dat maakt het mogelijk een installatie op maat samen te stellen, of u nu een klein of een ruim budget heeft , met enkele of met veel deelnemers aan de slag wilt of weinig of veel gaat vervaardigen. Gildewerk adviseert u persoonlijk. Uniek aan het Eerlijk Ambacht-concept is dat een atelier probleemloos kan uitbreiden. De bij aanvang aangeschaft e apparatuur blijft in een groter atelier altijd bruikbaar.

  Betrouwbaar leverancier

  Gildewerk staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Onze klanten weten dat ze op ons kunnen rekenen. Wij zijn vooral gegroeid dankzij de mond tot mond reclame van activiteitenbegeleiders, die enthousiast raakten. Niet alleen over de producten, maar ook over de leverancier die geen genoegen neemt met de verkoop van afzonderlijke artikelen, maar veel service geeft , meedenkt en continu werkt aan de ontwikkeling van nieuwe apparatuur, gereedschappen, technieken en producten. Ook u kunt dankzij het Eerlijk Ambacht-concept met een gerust gevoel uw klanten tegemoet treden, omdat ook uw producten door hun kwaliteit en aantrekkelijkheid goed verkoopbaar zijn. Dat is namelijk waar Eerlijk Ambacht voor staat: mooie producten, die ambachtelijk zijn gemaakt door een sympathieke groep mensen, die hier alle eer inlegt.

  Vrijblijvend advies

  Wie interesse heeft in een Eerlijk Ambachtactiviteit kan op afspraak een Gildewerk Info centrum bezoeken. U krijgt er uitgebreide informatie en maakt kennis met alle facetten van het zeep- en kaarsenmaken. Uiteraard is zo’n bezoek kosteloos en geheel vrijblijvend. Wilt u liever eerst meer schrift elijke informatie? Die sturen we u graag toe: holland@gildewerk.com

  Eerlijk Ambacht-ateliers vindt u in veel landen. Daarom is het merk Eerlijk Ambacht ook beschikbaar in andere talen. Met eenduidige kwaliteitsgaranties. • Copyright Gildewerk © 2010